Chúng tôi thực hiên nhiều mẫu thiết kế tờ gấp, tờ rơi cho nhiều công ty và sự kiện. Dưới đây là mẫu thiết kế tờ gấp cho sự kiện Children Family Expro 2015.

Thiết kế tờ gấp cho Children Family Expro 2015
Thiết kế tờ gấp cho Children Family Expro 2015

Trả lời