Muốn sản phẩm tiếp cận thị trường nhanh và hiệu quả yêu cầu mẫu thiết kế tờ rơi phải bắt mắt giúp ” đập” ngay vào mắt người xem. Chúng tôi giới thiệu một mẫu tờ rơi màu vàng

Mẫu thiết kế tờ rơi màu vàng
Mẫu thiết kế tờ rơi màu vàng

Leave a Reply