Muốn sản phẩm tiếp cận thị trường nhanh và hiệu quả yêu cầu mẫu thiết kế tờ rơi phải bắt mắt giúp ” đập” ngay vào mắt người xem. Chúng tôi giới thiệu một mẫu tờ rơi màu vàng

Mẫu thiết kế tờ rơi màu vàng
Mẫu thiết kế tờ rơi màu vàng

Trả lời