Quy trình thiết kế tờ rơi và in ấn như sau : Quý khách cung cấp hình ảnh và thông tin, chúng tôi sẽ lên thiết kế và gửi lại mẫu  thiết kế tờ rơi đẹp cho quý khách.

Mẫu thiết kế tờ rơi màu cam
Mẫu thiết kế tờ rơi màu cam

Trả lời